Heel dichtbij, maar mijlenver uit elkaar: Nederlandse EV-rijders zouden wellicht honderden of zelfs duizenden euro’s meer kunnen uitgeven dan nodig is om hun auto op te laden.

Volgens nieuw onderzoek van Tap Electric betalen duizenden EV-rijders te veel om hun auto op te laden.

Duizenden EV-rijders betalen te veel om hun auto op te laden, volgens nieuw onderzoek van Tap Electric.

Een analyse van tariefgegevens door Tap Electric in 2617 buurten in Nederland heeft aangetoond dat er een aanzienlijk prijsverschil is van 14,3 eurocent tussen equivalente oplaadpunten in een willekeurige buurt.

Het onderzoek toont aan dat het verschil nog duidelijker is in de categorie laders van 8 tot 12 kW, met een verschil van 15,2 eurocent tussen de duurste en goedkoopste lader op loopafstand van elkaar.

Dit kan de gemiddelde EV-rijder wellicht 365 euro extra kosten per jaar om hun auto op te laden, waarbij bestuurders met veel kilometers aanzienlijk meer voelen.

gemiddelde_besparingen_in_nederland

Gemiddelde besparingen op basis van een efficiëntie van 17 kWh/100 km [1] en een jaarlijkse kilometertal van 15.000 km: een gemiddeld persoon laadt ongeveer 2550 kWh per jaar op. Bron: Tariefanalyse van Tap Electric Nederland, september 2023.

Nico Spoelstra, CEO van Tap Electric, denkt niet dat deze trend binnenkort zal verdwijnen.

“5 jaar geleden, als je een elektrische auto bezat, betaalde je min of meer hetzelfde goedkope tarief voor elektriciteit in het hele land. Tegenwoordig zien we om verschillende redenen in het macro-ecosysteem, en vooral sinds de energiecrisis van 2022, echt aanzienlijke prijsschommelingen binnen kleine geografische gebieden.”

Er zijn verschillende redenen voor de prijsverschillen binnen buurten.

Ten eerste krijgen particuliere bedrijven het recht van lokale overheden om laadnetwerken binnen hun regio te exploiteren. De netwerken worden in de loop der tijd uitbesteed op zo’n manier dat verschillende exploitanten elkaar kunnen overlappen binnen een buurt. Als gevolg daarvan hebben bestuurders vergelijkbare infrastructuur tegen verschillende prijsniveaus. Energie wordt vaak vooraf aangekocht door exploitanten, en de energiemarkten hebben grote schommelingen gezien, afhankelijk van het moment van aankoop.

Een toename in door particulieren beheerde infrastructuur is ook een bijdragende factor.

Spoelstra zegt, “Dankzij platforms zoals Tap Electric is het nu gemakkelijker dan ooit voor bedrijven en particulieren om hun laadinfrastructuur openbaar toegankelijk te maken. Dit kan zijn bij hun winkel, kantoorgebouw, of zelfs hun eigen oprit. Maar het kan er ook op wijzen dat bestuurders geld laten liggen als ze zich niet bewust zijn van de verschillende prijzen die beschikbaar zijn in de buurt.”

Spoelstra moedigde alle bestuurders aan om op de hoogte te blijven van hun opties.

“Als ik bestuurders één advies kan geven, is het om een goede app te gebruiken die duidelijk de prijzen laat zien in het gebied waarin je wilt opladen. Met de Tap Electric-app bieden we deze service gratis aan, en je weet precies waar je geld naartoe gaat elke keer dat je oplaadt.”

spreiding_per_postcode_voor_postcodes_met_ten_minste_1_cent_verschil

Bron: Tariefanalyse van Tap Electric Nederland, september 2023.

De Tap Electric-app heeft een reeks functies gericht op het transparanter maken van de prijzen (en lokale prijsverschillen).

  • Prijzenkaart: toont de prijzen van opladers rechtstreeks op de kaart voor snelle referentie in uw buurt.
  • Goedkopere en nabijheidswaarschuwingen: als je op het punt staat een sessie te starten bij een duurdere oplader in je buurt, waarschuwt de app je dat je geld kunt besparen om de hoek.
  • Tarief Intel: Een gedetailleerde uitsplitsing van hoe de tarieven zijn opgebouwd, zodat bestuurders precies kunnen begrijpen waarvoor ze betalen.
Tap pricing features

Onderzoeksmethodologie:

De gegevenssteekproef is genomen uit actuele tariefgegevens van openbare opladers op 24 september 2023.

Alleen tarieven met uitsluitend een kWh werden geanalyseerd voor vergelijking. In het onderzoek werden in totaal 77.607 oplaadtarieven opgenomen.

De tarieven werden gegroepeerd op basis van het vermogensbereik van de opladers, waarbij de meeste opladers in de groepen van 8 tot 12 kW en 12 tot 23 kW vielen.

De tarieven werden gegroepeerd op basis van de eerste 4 cijfers van de postcode van hun locatie, wat in Nederland ongeveer overeenkomt met één buurt. In dichtbevolkte stedelijke gebieden vertegenwoordigt dit zeker een beloopbaar gebied; in minder dichtbevolkte gebieden zou dit eerder op rijafstand liggen.

Alleen postcodes met minstens 8 opladers werden geanalyseerd (met uitzondering van de heatmap, die alle gegevens bevat voor een volledige visualisatie).

Alle geanalyseerde prijzen zijn CPO-prijzen, wat betekent dat het onderzoek geen rekening hield met MSP-bedrijfsmodellen.